Hasznos linkekAz Négy napos és a Trafalgari csaták

Kép

Kép

Kép

Négynapos csata

A négynapos csata

Kép


Konfliktus

II. második angol–holland háború (1665–1667)

Időpont

1666. június 1június 4.

Helyszín

La Manche csatorna, a Temze torkolata előtt

Eredmény

holland győzelem

Szemben álló felek

Nagy-Britannia

Hollandia

Parancsnokok

George Monck

Kép

George Ayscue
Thomas Allin
Rupert herceg
William Berkeley†,
John Harman

Christopher Myngs

Michiel de RuyterKép

Jan Evertsen
Cornelis Tromp
Aert Jansen van Nes
Frederick StachouwerTjerk Hiddes de Vries
Jan Meppel

Abraham van der Hulst

Szemben álló erők

56+24 (a harmadik naptól) sorhajó

86 sorhajó és fregatt

Veszteségek

8 sorhajó elsüllyedt,

9 sorhajót a hollandok elfogtak,
5000 halott és sebesült, köztük 2 admirális,

1800 fogoly, köztük 1 admirális

4 sorhajó elsüllyedt,
2000 halott és sebesült, köztük 2 admirális.

A 2. angol–holland háború csatáiKép

Pieter Cornelisz van Soest (1666): A négynapos csataKép

Id. Willem van de Velde (1666): Michiel Adriaensz de Ruyter admirális zászlóshajója, a De Zeven Provincien a négynapos csatában

Kép

Cornelis Tromp

Kép

Rupert pfalzi herceg

Kép

A négynapos csata (Four Days Battle) 1666. június 1.június 4. között zajlott le. A második angol–holland háború (1665–1667) legnagyobb tengeri ütközete volt, amelyben a de Ruyter admirális vezette holland flotta legyőzte az angol hajóhadat.

Előzmények

1665. június 13-án az angol flotta a lowestofti csatában kis híján teljesen szétverte a rosszul szervezett és rosszul vezetett holland hajóhadat. Húsz holland sorhajó veszett oda, nyolc másikat pedig törölni kellett a flotta állományából; az angolok egyetlen nagyobb hajót vesztettek. Elesett a holland főparancsnok, a korábban a svédek ellen sikeresen szerepelt Jacob van Wassenaer Obdam admirális is.

A holland flotta új főparancsnoka Michiel de Ruyter lett. A Lowestoftnál elszenvedett veszteségeket a télen pótolták:

 • a Holland Kelet-Indiai Társaság erre alkalmas hajóit hadrendbe állították,
 • az 1653-as flottafejlesztési terv alapján elkezdett sorhajók közül az első harmincat befejezték.

Az újjáépített holland flotta 1666 tavaszán futott ki a tengerre. Az angolok, akik tudtak a holland hajóhad újjáépítéséről, úgy döntöttek, hogy megpróbálják szétverni azt, mielőtt túlságosan erőre kapna, és májusban maguk is kihajóztak. A felderítők téves jelentése (francia hajóhad közeledtét jelezték) és elbizakodottságuk következtében megosztották erőiket:

 • Rupert herceg 20 hajóval a feltételezett franciák ellen indult;
 • George Monck 56 hajóval (az angol hajók nagyobbak voltak és több, nagyobb kaliberű ágyújuk volt) a holland főerők szétverésére.

Amint a hollandok megtudták, hogy az angolok megosztották flottájukat, de Ruyter 86 hajójával május 31-én megindult az angol főerők ellen. Zászlóját a vadonatúj, 80 ágyús De Zeven Provincienre húzta fel. Amikor a kezdetben keleti szél északnyugatira váltott és megerősödött, a hollandok horgonyt vetettek Dunkirk közelében.

Első nap

Reggel a felderítéssel megbízott könnyű egységek észrevették a horgonyon álló holland hajókat, és Monck úgy döntött, hogy azonnal megtámadja őket. Üzenetet küldött Rupert hercegnek, hogy forduljon vissza, ő pedig megpróbálta a holland utóvédet egy meglepetésszerű támadással a flotta zömétől leválasztani és úgy megsemmisíteni. A támadás erejét azonban jelentősen gyengítette két tényező:

 • az erős szélben az angol hajók nem tudtak szabályos csatasorba állni,
 • a hullámzás miatt az angol hajók nem tudták az alsó ütegsorok lövegeit használni.

Amint a holland őrszemek jelezték az angolok közeledtét, Cornelis Tromp, a holland utóvéd parancsnoka elvágatta a horgonyköteleket, és hajóit a közeli francia part felé irányította abban a reményben, hogy a nagyobb merülésű angol hajók nem merik követni. A főerőket vezénylő de Ruyter is elvágatta a horgonyköteleket, hogy Tromp segítségére siessen, de a széllel szemben lassan haladt.

Az egyre sekélyebb vízben Monck félbeszakította az üldözést, inkább a holland főerők ellen fordult. Ezt látva Tromp is megfordult, hogy az angol utóvéd után eredjen, fordulás közben azonban hajója, a Liefde, összeütközött egy másik holland sorhajóval, a Groot Hollandiával. Ezt látva sir William Berkeley altengernagy kivált a brit kötelékből, és hajója, a Swiftsure megtámadta a két sérült holland hajót, ám két újabb holland sorhajó sietett nehéz helyzetben levő Tromp segítségére, közrefogták az angol hajót, és láncos golyókkal szétszaggatták kötélzetét. Ezután megrohanták és elfoglalták a Swiftsure-t, miként a segítségére siető Seven Oaks és a Loyal George sorhajókat is, a Rainbowt pedig elszakították a flotta zömétől, úgyhogy az kénytelen volt a semleges Oostende kikötőjébe menekülni — üldözésére azonban tizenkét(!) holland hajó indult, és ezek nagyon hiányoztak a csata második napján.

A főerők harcában az angolok roppant sikeresen vetettek be egy újfajta gyújtólövedéket, és két holland sorhajót is felgyújtottak vele. Ez a kísérleti lőszer azonban meglehetősen drága volt, és már a csata első napján ellőtték mindet. Alkonyatkor a két flotta a korban szokásos módon beszüntette a harcot, és visszavonult.

Az első nap mérlege

Angolok:

 • 8 hajó súlyosan megsérült,
 • 3 hajót a hollandok elfogtak,
 • a Rainbow elmenekült;
 • hollandok:
 • 2 hajó elsüllyedt,
 • 5 hajó súlyosan megrongálódott,
 • 12 hajó a Rainbow üldözésére indult.

Második nap

A hajnali manőverezés a hollandoknak sikerült jobban. Reggel 7 óra körül előnyös pozícióból L alakba fogták a brit flotta élét, és súlyosan megrongáltak három angol sorhajót. Némi szünet után de Ruyter észak felől ismét megtámadta az angolokat, de a zászlós üzenetközvetítés valamilyen hibája miatt Tromp köteléke az angol csatasor túloldalára került. Monck megpróbálta megsemmisíteni az elszigetelődött rajt, ezért de Ruyter félbeszakította az angol csatasor elleni általános támadást, a környezetében levő hajókkal áttörte az angol vonalakat, kimentette a bekerítésből Trompot, majd — ezúttal széllel szemben — másodszor is áttörte az angol csatasort. Eközben azonban felbomlott a hollandok harcrendje, elsüllyedt egy sorhajójuk (a Liefde), súlyosan megrongálódott négy másik, köztük a Spieghel, ami ekkor éppen Tromp zászlóshajója volt (Trompnak már a negyedik hajóra kellett átköltöznie), egyet pedig haza kellett küldeni az elfogott angol hajókkal.

Ezen a napon a két flotta még háromszor csapott össze; a második összecsapásban a De Zeven Provincien olyan súlyosan megrongálódott, hogy de Ruyternek ki kellett hátrálnia a harcból, így a harmadik összecsapásban a holland hajóhadat Aert Jansen van Nes altengernagy (de Ruyter barátja) irányította. A hollandok apránként visszaszerezték előnyös pozíciójukat, nagy károkat okoztak az angoloknak. Egyebek közt:

 • a Loyal Subject olyan súlyosan megsérült, hogy törölni kellett a flotta állományából,
 • a Black Eagle darabokra esett.

Délután háromkor, amikor feltűnt a tizenkét, a Rainbow üldözésére indult holland hajó, Monck elrendelte a visszavonulást: négy órakor az angolok délnyugatnak, a hazai partok felé fordultak. A sérülései miatt lemaradó St. Pault az éjjel a hollandok elfogták.

A második nap mérlege

Angolok:

 • 1 hajó (Black Eagle) elsüllyedt,
 • 13 hajó súlyosan megsérült,
 • 1 hajót (St. Paul) a hollandok elfogtak;
 • hollandok:
 • 1 hajó (Liefde) elsüllyedt,
 • 5 hajó súlyosan megrongálódott,
 • 1 hajót hazaküldtek,

— visszatért a Rainbow üldözésére indult 12 hajó.

Harmadik nap

A harmadik nap nagyobb támadások nélkül telt; az angolok közrefogták a sérült hajókat, és lassan hátráltak kikötőik felé. A hollandok széles arcvonalba fejlődtek, és meg-megközelítették az angolokat, hátha el tudják szakítani néhány hajójukat a többiektől. Az angolok azonban tartották a harcrendet, sőt, három, gyakorlatilag mozgásképtelen hajójukat fel is gyújtották, hogy ne akadályozzák a többieket.

Kora délután feltűntek a láthatáron Rupert herceg hajói — Rupert ugyan nem kapta meg Monck üzenetét, de felderítői hallották az ágyúdörgést, és ő parancs nélkül is a főerők segítségére indult. Monck annyira megörült érkezésének, hogy a legrövidebb úton indult felé: bevezette a flottát a Galloper-zátonyok közé. Három hajó futott zátonyra:

 • Royal Catherine,
 • Royal Charles (Monck zászlóshajója),
 • Prince Royal (George Ayscue zászlóshajója).

Az előbbi kettőt le tudták vontatni, de Ayscue-t a hollandok elfogták (a brit flotta történetében Ayscue-n kívül ilyen magas rangú tiszt sohasem esett a tengeren fogságba).

A harmadik nap mérlege

Angolok:

 • 3 hajó elsüllyedt,
 • 1 hajót (Prince Royal) a hollandok elfogtak;

— visszatért Rupert herceg 20 hajóval.

 • hollandok: komolyabb veszteség nélkül.

Az angolok úgy vélték, hogy Rupert friss hajóival kiegészülve ismét fölvehetik a harcot a hollandokkal; a délután visszatért de Ruyter általános támadást tervezett reggelre.

Negyedik nap

Hajnalban a két flotta frontálisan egymásnak rontott. A hollandok hamarosan megállították a széllel szemben támadni próbáló angolok előrenyomulását, majd több helyen áttörték a brit csatasort. Sir Christopher Myngs ellentengernagy, aki Ayscue fogságba esése után átvette az angol elővéd parancsnokságát, súlyosan megsebesült, és pár nap múlva belehalt sérüléseibe.

Rupert herceg hajóit de Ruyter dél felé szorította, George Monck pedig Tromp és Van Nes raja közé szorult. Monck többször is megpróbált áttörni Rupert felé, de ezt a hollandok mindannyiszor megakadályozták. Ekkor Monck északnak fordította hajóit Tromp igencsak meggyengült erői ellen: felgyújtotta annak egyik hajóját, mire a többi elmenekült, és ezt látva meghátrált Van Nes is. De Ruyter először nem tudott elszakadni Rupert hercegtől, hogy kisegítse Van Nest, de amikor újra összecsapott a herceggel, néhány jól célzott lövés elvitte Rupert zászlóshajója, a Royal James fő- és tatárbocát is, mire a mozgásképtelen zászlóshajót védelmezve és tolva a teljes zöld kötelék dél felé fordult, és elhagyta a csatateret. De Ruyter ekkor végre megtámadhatta Monck hajóit, és a teljesen leharcolt brit főerő megkezdte a visszavonulást a hazai partok felé.

A hollandok négy angol sorhajót elfogtak, a többiek (köztük a híres Sovereign of the Seas és Monck zászlóshajója, a Royal Charles is) szinte egytől egyig súlyosan megrongálódtak. Az angoloknak majdnem minden lőszere elfogyott (a holland hajók lőporkamrája nagyobb volt, ágyúik pedig kisebbek; tüzéreik sem lőttek olyan gyorsan, mint az angolok, így hát nekik még volt lőszerük), de szerencsére sikerült bemenekülniük egy ködfelhőbe, és ekkor az angol zátonyoktól tartó de Ruyter abbahagyta az üldözést.

A negyedik nap mérlege

Angolok:

 • 4 hajó elsüllyedt,
 • legalább két tucat hajó súlyosan megrongálódott.

Hollandok:

 • 1 hajó elsüllyedt,
 • több megrongálódott.

Kép

Kép

Kép

Trafalgari csata

A trafalgari csata

Kép.


Konfliktus

Napóleoni háborúk

Időpont

1805. október 21.

Helyszín

a dél-spanyolországi Trafalgar-foktól nyugatra

Eredmény

brit tengeri győzelem

Szemben álló felek

Franciaország
Spanyolország

Egyesült Királyság

Parancsnokok

Pierre de Villeneuve altengernagyKép

Horatio Nelson altengernagy †Kép

Szemben álló erők

franciák: 18 sorhajó, 8 egyéb hajó
spanyolok: 15 sorhajó

27 sorhajó, 6 egyéb hajó

Veszteségek

18 hajó
3959 halott,
1036 sebesült,
7000 eltűnt vagy fogságba esett

449 halott,
1214 sebesült

A trafalgari csata (1805. október 21.) a napóleoni háborúk legfontosabb tengeri ütközete volt.

A csata a dél-spanyolországi Trafalgar-foktól nyugatra zajlott le, Cádiz és a Gibraltári-szoros között. Pierre de Villeneuve francia altengernagy vezette 33 (18 francia és 15 spanyol) hajóból álló francia–spanyol flotta harcolt a 27 hajóból álló brit flotta ellen, melynek Horatio Nelson altengernagy volt a parancsnoka.

A csata előzményei

Villeneuve 1805. szeptember végén parancsot kapott, hogy fusson ki flottájával Cádizból, és tegyen partra csapatokat Nápolynál a dél-itáliai francia hadjárat támogatására. A hajóraj október 1920-án indult el Cádizból, abban a reményben, hogy átjut a Földközi-tengerre anélkül, hogy csatára kényszerülne. Azonban Nelson október 21-én szembetalálkozott a francia–spanyol flottával a Trafalgar-foknál.

A francia-spanyol flotta bár számszerűleg nagyobb volt, ám a francia tengerészek az angolokkal ellentétben nem igazán voltak mesterei a tengeri hadviselésnek. A spanyol flotta hajói és legénysége volt a tapasztaltabb, tengerhez szokott hajóhad, a spanyol tengerészek többsége már eleve tengerész családból került ki.

A csata

A flották helyzete 12 órakor

Kép

Villeneuve parancsot adott, hogy egyetlen, északi irányú vonalba sorakozzon fel a flotta. Nelson viszont két rajt alakított ki a saját hajóiból, és megparancsolta, hogy Villeneuve vonalát merőlegesen, nyugat felől támadják meg. Délre a nagyobbik raj – amelyet HMS Royal Sovereign fedélzetéről Cuthbert Collingwood tengernagy vezetett – a francia-spanyol vonal hátsó (déli) 16 hajójával keveredett harcba. Ezzel egyidőben a HMS Victory fedélzetén tartózkodó Nelson 12 hajóból álló rajával megtámadta Villeneuve vonalának elővédjét és közepét. Ez utóbbiban volt Villeneuve Bucentaure-ja is. A zűrzavaros küzdelemben Nelson rajának a zöme áttörte és szétszórta Villeneuve vonalát. A vonal elejét képező Pierre Dumanoir tengernagy vezénylete alatt álló 6 francia és spanyol hajóról nem vettek tudomást az első támadáskor, így ezek délután fél négykor meg tudtak fordulni, hogy a mögöttük lévők segítségére siessenek. Dumanoir gyenge támadását azonban a britek el tudták hárítani. Collingwood befejezte az utóvéd szétverését, és a csata kb. 5 órakor ért véget.

Kommunikáció a csata közben

Nelson zászlóshajója, a Victory Portsmouthban, 1900-ban

Bővebben: England expects that every man will do his duty

A parancsokat a zászlóshajó, a Victory árbocára felhúzott jelzőzászlókkal közölték. Ezeket a jelzéseket egy titkos kódkönyv segítségével lehetett értelmezni. A zászlójeleket a hajók megismételték, így továbbították a távolabbi egységek felé.

A csata kezdete előtt Nelson szükségét érezte egy külön buzdító üzenetnek is. Ekkor született meg az England expects that every man will do his duty („Anglia elvárja, hogy mindenki megtegye kötelességét”) zászlójel, amely a csata után hamarosan legendává vált, és ma is gyakran idézik.

Következmény

Magát Villeneuve-öt a britek elfogták és Angliába vitték, ahol szabadon engedték, de fél évvel a csata után a franciaországi Rennes városában öngyilkosságot követett el.[1] Flottája 18 hajót és 12 ezer embert vesztett el, ezek nagy többsége hadifogságba esett. Nelson halálos sebet kapott egy francia mesterlövésztől, de amikor fél ötkor meghalt, biztos volt a teljes győzelemben. Az angolok vesztesége 1600 halott és sebesült volt, de egyetlen brit hajó sem veszett el.

A trafalgari csata szertefoszlatta I. Napóleon császár tervét Anglia lerohanására (Boulogne-i expedíció). A győzelem több mit száz évre megalapozta a brit tengeri fölényt.